koziolek 640px.png

Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią wracamy do przyznawania nagrody Burmistrza Praszki "Praszkowski Koziołek'. Zachęcamy do zgłaszania najaktywniejszych osób i instytucji do nagrody Koziołka. Zgłoszeń dokonywać można na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 29 kwietnia.

Zgłoszeń mogą składać mieszkańcy gminy Praszka w liczbie 10, radni Rady Miejskiej w Praszce, Honorowi Obywatele Miasta Praszka, a także działające na terenie gminy firmy, stowarzyszenia, instytucje itp.

Pisemny wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. dane osobowe o kandydacie
  2. zgodę kandydata na wszczęcie procedury
  3. określenie zasług uzasadniających wyróżnienie
  4. podpisy zgłaszających

Rozstrzygnięcie oraz wręczenie Praszkowskich Koziołków nastąpi w dniu 6 maja 2022 r.

Załącznik:
DOCPraszkowski Koziołek - formularz zgłoszenia.doc (36,00KB)