W dniu 31 marca 2022 r. w restauracji "Kmicic" 15 par z naszej gminy, które w 1971 roku zawarło związek małżeński, wspólnie obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.  

Burmistrz Jarosław Tkaczyński uhonorował małżonków medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – które są symbolicznym wyrazem uznania, wdzięczności za codzienny trud, za wspieranie się wzajemnie w realizacji przysięgi małżeńskiej – ciągle dając piękny przykład młodym pokoleniom.

Z okazji tego szczególnego Jubileuszu, życzymy Państwu na co dzień zdrowia, bądźcie przez długie lata szczęśliwi i zażywajcie radości dnia codziennego w kręgu dzieci, wnuków i prawnuków.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni:

Anna i Janusz Auguściakowie
Irena i Mieczysław Borgólowie
Alina i Józef Dorczyńscy
Teresa i Zdzisław Hawrylukowie
Lucyna i Jan Jochymscy
Cecylia i Henryk Kapturowie
Antonina i Franciszek Kitajgrodzcy
Zofia i Henryk Kowalczykowie
Irena i Włodzimierz Matuszczykowie
Grażyna i Józef Mielcarkowie
Halina i Wojciech Myszkorowscy
Anna i Wincenty Nowakowie
Leokadia i Andrzej Orzeszynowie
Teresa i Henryk Polakowie
Krystyna i Stanisław Pukowscy
Czesława i Franciszek Ratajscy
Teresa i Jan Sudomierscy
Krystyna i Marian Szybalscy
Anna i Jerzy Ulfikowie
Krystyna i Marian Wilczyńscy
Longina i Stanisław Wojtyrowie
Helena i Ryszard Wójtowiczowie