logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb h100.jpeg logo RP.png logo UE EFRR 253x100.jpeg

Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 173.875 zł (100 %) na zakup 16 komputerów stacjonarnych, 49 laptopów wraz z ich ubezpieczeniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR"

Projekt zostanie zrealizowany do 23-01-2023 roku.