Poniżej publikujemy informację dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającymi na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r.w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Wnioski:
PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (152,58KB)
PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania (54,73KB)