Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 14:30 w Muzeum w Praszce odbędzie się XL/2022 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała zmiany WPF.pdf (193,32KB)

  PDFZałącznik nr 1 do zmiany WPF.pdf (294,36KB)

  PDFZałąznik nr 2 do zmiany WPF.pdf (195,72KB)

  PDFObjaśnienie do WPF.pdf (183,08KB)

 4. 4. Zakończenie obrad.