W dniu 17-02-2022 r. w godzinach między 17 a 19 czwórka osób dokonała zniszczeń w toalecie miejskiej w parku przy ul. Kaliskiej. Szkody jakie te osoby poczyniły zostały oszacowane na kwotę ok. 8 tys. zł. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o tym zdarzeniu lub rozpoznają osoby na zdjęciach proszone są o informację na Komisariat Policji w Praszce lub do tut. urzędu pokój nr 5 lub pod nr tel. 34 3592-456. Nasz urząd zapewnia pełną anonimowość.

Oczywiście szkody zostaną naprawione. Koszty poniesie budżet Gminy Praszka z podatków wszystkich mieszkańców. Po zidentyfikowaniu sprawców zostaną oni obciążeni powyższą kwotą.

Dlatego jeśli widzimy, że dewastowane jest mienie gminne, mienie nas wszystkich reagujmy!