Górna Prosna szybkim krokiem przeskoczyła do 2022 roku z nową pulą środków w wysokości około 440 tysięcy euro. Jest to kwota wynikająca z dodatkowych środków, które otrzymaliśmy na realizację strategii.

W związku z powyższym w pierwszym półroczu tego roku planujemy ogłoszenie następujących naborów wniosków:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,
  • wsparcie rozwoju kapitału społecznego w zakresie doposażenia organizacji i grup,
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego w zakresie zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

Dzięki tym środkom będzie można pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej na naszym obszarze, w szczególności przez osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Mamy nadzieję, że i tym razem nasi mieszkańcy i organizacje nas nie zawiodą i tłumnie przybędą złożyć swoje wnioski w siedzibie LGD. Tradycyjnie również, w trakcie trwania naborów, biuro LGD będzie pełniło dyżury, po to, aby każdy zainteresowany pozyskaniem środków mógł skorzystać z naszego wsparcia i skonsultować wniosek przed jego złożeniem. Zostaną zorganizowane spotkania informacyjno – konsultacyjne. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie możliwości włączenia się do realizowanych projektów, omówione zostaną dokumenty oraz zasady interpretacji kryteriów oceny.

Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.