Stacja pomiarowa znajdująca się na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce.