Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin:

  • składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok oraz
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2022.

Opłaty zależą od obrotów i wynoszą:

  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

przelewem na rachunek bankowy Urzędu:
ING: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Na przelewie należy wpisać numer zezwolenia.

Składanie dokumentów, w tym oświadczeń o wartości sprzedaży możliwe jest:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), skrytka Urzędu: /GminaPraszka/SkrytkaESP,
  • w siedzibie urzędu, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej.

Załącznik:
DOCOswiadczenie o wartoscI sprzed.nap.alkoholowych-2021.doc (68,50KB)