Informujemy, że w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. nastąpi czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Miejskiego w Praszce ze względu na wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Kontakty z pracownikami Urzędu odbywać się będą tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Interesanci przychodzący do Urzędu oraz przyjmujący ich urzędnicy mają obowiązek założenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos i będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych stanowisk w Urzędzie znajduje się na stronie pod adresem https://praszka.pl/20/44/dane-teleadresowe-urzedu-miejskiego-w-praszce.html (zakładka Urząd Miejski - dane tełeadresowe). Dodatkowo wykaz umieszczony zostanie na drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Praszce.