Gmina Praszka informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 272/XXV/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. od 1 stycznia 2022 r. możliwe jest zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gdzie kompostuje się bioodpady w przydomowym kompostowniku z posiadania pojemnika na odpady BIO. Ulga wynosi 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zwolnienie to wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych, którą można składać po 1 stycznia 2022 r. w pok. nr 23, I piętro.

Deklaracje można składać również elektronicznie przez ePUAP na adres skrytki Gminy Praszka: /GminaPraszka/SkrytkaESP. Deklaracja musi być podpisana przez właściciela nieruchomości za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego (podpis cyfrowy). Brak podpisu spowoduje, że nowa deklaracja zostanie nierozpatrzona.