Gmina Praszka informuje, że od 1 stycznia 2022 r. nie można wrzucać do pojemnika na odpady BIO popiołu. Odpad ten należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.