W czwartek 16 grudnia w sali Muzeum w Praszce obradowała XXXVII sesja Rady Miejskiej - ostatnie posiedzenie tego gremium w 2021 roku. Najważniejszym punktem była sprawa budżetu gminy na 2022 rok.

Wcześniej jednak nastąpiło ogłoszenie wyników - zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - konkursu na hasło promujące Praszkę. Laureatką została Paulina Czech i w nagrodę otrzymała rower.

- Wpłynęło pięćdziesiąt siedem propozycji - mówił Jacek Pac, dyrektor domu kultury. - Ta nadesłana przez panią Paulinę od początku zwracała uwagę.

Hasła oceniało 6-osobowe jury: Jarosław Tkaczyński - burmistrz Praszki, Danuta Janikowska - jego zastępczyni, Krzysztof Pietrzyński - sekretarz gminy, Jacek Pac - dyrektor M-GOKiS, Michał Ferlewicz - dział promocji UM w Praszce oraz Gabriel Wyględacz - redaktor naczelny Radia Ziemi Wieluńskiej.

Zwyciężyło hasło #Praszka PoznajmySię.

- Gdy tylko dowiedziałam się o konkursie, to od razu postanowiłam wziąć w nim udział - powiedziała laureatka.. - Na wygraną nie liczyłam, bo wiedziałam, że zainteresowanie było duże. Z nagrody cieszę się. Wprawdzie mam w domu rower, ale nowy na pewno się przyda.

- Będziemy wykorzystywali to hasło w materiałach promocyjnych gminy oraz na witaczach - powiedział burmistrz Tkaczyński.

- Na pewno dobrym miejscem do jego umieszczenia będzie powstająca obwodnica Praszki - dodał dyrektor Pac.

Przed dyskusją o budżecie burmistrz Tkaczyński zdał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Poinformował m.in. o zakończeniu przebudowy i rozbudowy budynku komunalnego przy u. Senatorskiej 24 z przeznaczeniem na lokale socjalne.

- Budynek zostanie oddany do użytku i zasiedlony na początku stycznia 2022 roku - wyjaśnił włodarz Praszki. - Wykonane zostały już wszystkie kotłownie gazowe w budynkach oświatowych oraz w domu kultury. Dobiegły końca przebudowy dróg w Rozterku i Rosochach oraz remonty cząstkowe nawierzchni w Skotnicy i Lachowskiem.

Rozliczona została umowa o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na rozbudowę i przebudowę krytej pływalni w Praszce. Całkowity jej koszt wyniósł 4.998,794 zł.

Pozytywnie został zaopiniowane wnioski o dofinansowanie projektu przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenia siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika. Wnioskowana kwota dofinansowania na te zadania to 439,036 zł, a całkowity ich koszt - 789,393 zł.

- Na liście o dofinansowanie remontów z rządowego programu rozwoju dróg znalazły się ulice Boczna i Powstańców Śląskich w Praszce - dodał burmistrz.

Gminne szkoły podstawowe otrzymał wsparcie finansowe z programu rządowego „Laboratoria przyszłości”: SP 3 - 90.000 zł, SP 2 - 70.000 zł, SP 4 i ZSP w Strojcu - po 60.000 zł, SP w Kowalach i Przedmościu oraz Zespół Placówek Specjalnych w Praszce - po 30.000 zł.

Włodarz przekazał również informacje o stanie szczepień przeciw COVID na 15 grudnia 2021 r. W pełni zaszczepionych zostało 51,4 proc. mieszkańców gminy Praszka.

- Jest to najwyższy wskaźnik w powiecie oleskim - wyjaśnił burmistrz.

Wskaźniki innych gmin: Olesno - 49,8 proc., Rudniki - 48,9 proc., Gorzów Śląski - 40,9 proc., Dobrodzień – 36, 6proc., Zębowice - 34,1 proc., Radłów - 32,1 proc.

Wiele miejsca w trakcie sesji poświęcono budżetowi gminy na 2022 rok.

- To trudny budżet - przyznał Bogusław Łazik, przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce. - Wydatki rosną, a dochody w wielu działach spadają. Głównym problemem jest oświata, do której kolejny rok musimy dopłacać. Tym razem to cztery miliony, bo subwencja jest zbyt mała.

Przewodniczący rady odczytał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie przedłożonego projektu budżetu.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli następujący budżet na 2022 rok

- dochody - 60.495.868, 97 zł

- wydatki - 68.100.509,97 zł

- deficyt budżetowy - 7.604.641 zł.

Deficyt, ujęty w wieloletniej prognozie finansowej gminy, zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzących z kredytów i pożyczek.

Przed sesją radni otrzymali bogato ilustrowane wydawnictwo „Śladem sołectw Górnej Prosny”.

- Każde sołectwo dostanie bezpłatnie po trzydzieści egzemplarzy - wyjaśnił Jarosław Tkaczyński.

W związku z tym, że była to ostatnia sesja w 2021 roku, to Bogusław Łazik oraz burmistrz Tkaczyński, złożyli wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

A.S.