Dnia 31.10.2013r. do naszego przedszkola przybyli zaproszeni goście - Pan Tomasz Polak i Pan Zdzisław Jarząb, którzy są policjantami. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu            i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważy się pożar, itp. Goście ostrzegali też przed osobami nieznajomymi,  z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy.

 Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 

Lekcja ta będzie miała zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta    i znaczenie jego pracy dla społeczeństwa.