Obradowała 35. sesja Rady Miejskiej w Praszce. Oprócz radnych uczestniczyli w niej też: burmistrz Jarosław Tkaczyński, Danuta Janikowska - jego zastępczyni oraz Ilona Pondel - skarbnik gminy. W trakcie sesji uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę prezesów Duonu i GOSKOM-u Franciszka Ratajskiego i Ryszarda Szymańskiego.

Jedną z najważniejszych omawianych spraw była wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta, od firmy Eko-Region Bełchatów - wyjaśnił burmistrz Tkaczyński.

Opiewa ona na kwotę 12 mln 772 tys. i 879 złotych na 2,5 roku.

- To sprawia, że dotychczasowe stawki opłat nie zostanę przez ten czas podniesione – zapowiedział włodarz.

Utrzymano też metodę ustalania opłat - od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka za odbiór odpadów - jeśli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny - wynosiła będzie 32,00 od osoby, jednak nie więcej niż 192,00.

- To ukłon w stronę rodzin wielodzietnych - zauważa burmistrz Tkaczyński. - Płaciło będzie się tylko za sześć osób. Kolejne są z opłaty zwolnione.

Ponadto jeśli właściciel posesji zdecyduje się na kompostowanie bioodpadów na przydomowym kompostowniku opłata zostanie zmniejszona o 2,00 zł od osoby.

Burmistrz złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej, październikowej sesji. Poinformował, że plan dochodów wykonany został dotychczas w 82,78 proc, zaś wydatków w 73,29 proc. Mówił również o inwestycjach.

- Dobiega końca czwarty i ostatni etap przebudowy budynku przy ulicy Senatorskiej 24 z przeznaczeniem na lokale socjalne - powiedział włodarz. - Zakończenie prac przewidziane jest pod koniec listopada.

Wykonane zostały kotłownie gazowe przy praszkowskich szkołach i przedszkolach. Niebawem popłynie ciepło do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Gmina otrzymała z Polskiego Ładu promesę w wysokości 3 mln 150 tys na park sportowo-rekreacyjny przy ul. Kolorowej w Praszce. Całkowity koszt inwestycji to 3,5 mln zł.

- Na podstawie tej promesy będziemy mogli ogłosić przetarg na realizacje tego zadania - wyjaśnił burmistrz.

Jarosław Tkaczyński poinformował też, że gmina Praszka zajęła 2. miejsce w powiecie oleskim - za Rudnikami a przed Dobrodzieniem - w konkursie „Rosnąca odporność”, zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

- Z tego tytułu przysługuje nam nagroda w wysokości pięciuset tysięcy złotych - powiedział. - Wystąpiliśmy już do wojewody opolskiego z pismem o jej wypłacenie.

Radni zatwierdzili zmiany w budżecie gminy na 2021 rok, podjęli decyzję o udzieleniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu w wysokości 4.949 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uchwalili Miejsko-Gminny Program Profilaktyki Uzależnień, przyjęli regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Praszka oraz uchwałę o wprowadzeniu opłaty targowej.

- W ubiegłym roku, ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zrezygnowaliśmy z jej pobierania, traktując to jako formę pomocy dla handlujących na targowisku osób - przypomniał przewodniczący rady miejskiej.

Opłata - w zależności od powierzchni zajmowanego stanowiska, ilości i rodzaju sprzedawanego towaru - od 1 stycznia 2022 roku wynosiła będzie od 7,00 do 45,00 złotych.

W trakcie sesji uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę prezesów gminnych spółek komunalnych - Franciszka Ratajskiego, który przez 18 lat zarządzał spółką Duon Praszka oraz Ryszarda Szymańskiego, przez 14 lat prezesa GOSKOM-u.

Panowie prezesi swoje spółki zostawiają w dobrym stanie finansowym - zauważył burmistrz Tkaczyński. - Chciałem im podziękować za sprawne zarządzanie nimi.

A.S.

 

Fot. A.S.