Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021.jpeg

Mieszkańcy  wylosowanych do badania kontrolnego mieszkań zostaną powiadomieni listem Prezesa GUS.