Numer zadania: 1/22
Nazwa projektu: Jaśniej! Bezpieczniej! Nowocześniej! - doświetlamy park w Strojcu
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 1-22.pdf (2,28MB)