Kampania Związku Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Komendą Główną Policji i jednostkami terenowymi Policji w całym kraju

DZ_Ulotka_2 - kdz14.2021_2.ulotka.bez_.logotypow_online1.jpeg

DZ_Ulotka_2 - kdz14.2021_2.ulotka.bez_.logotypow_online2.jpeg