Informujemy, że trwa nabór wniosków do programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski „oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 lub załącznikiem nr 8” należy składać w Urzędzie Miejskim w Praszce (sekretariat) do dnia 28 października 2021 r. do godz. 16.00.

Osobą do kontaktu jest: Danuta Janikowska tel. 34-3591-009 wew. 120

Poniżej publikujemy: