„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”.
/M. Twain/

kwitnacy_kwiaty21.jpeg

Szanowni Państwo

Drodzy nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty  za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie i nauczanie najmłodszych pokoleń .

Ofiarowujecie swoim wychowankom to, co w życiu jest niezwykle cennym - wiedzę, zaangażowanie oraz pasję, niezbędne do wzbudzenia w młodzieży pragnienia poznawania świata i zdobywania nowych doświadczeń

Niech nie zabraknie Wam sił potrzebnych do motywowania uczniów, odkrywania ich talentów i pokonywania codziennych trudności, a wybrana droga zawodowa będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński

Zastępca Burmistrza
Danuta Janikowska