W sobotę 9 października odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Praszce. Obradowano w sali OSP w Wygiełdowie, która niedawno przeszła gruntowny remont i teraz prezentuje się na medal.

Frekwencja była wysoka. Na wybranych podczas zebrań w poszczególnych jednostkach 35 delegatów obecnych było 30. W zjeździe uczestniczyli również: Stanisław Belka - wicestarosta oleski i prezes Zarządu Powiatowego OSP, Jarosław Tkaczyński - burmistrz Praszki, jednocześnie prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Praszce, st. kpt. Kamil Pęcherz z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie, nowy opiekun na gminę Praszka, Waldemar Przybyła - komendant gminny OSP w Praszce oraz Teresa Łazik - sekretarz ZM-G.

Zebranie poprowadził Janusz Jarząb, prezes OSP w Praszce oraz wiceprezes ZM-G, a sprawozdanie z działalności za ostatnie 5 lat złożył Waldemar Przybyła.

Na terenie gminy Praszka działa 10 jednostek OSP, a 4 z nich - Praszka, Kowale, Strojec i Przedmość - należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W gminie jest 428 czynnych strażaków (234 ma uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych), 261 członków wspierających oraz 3 honorowych.

W okresie sprawozdawczym 7 jednostek otrzymało nowe samochody. Były to: Wierzbie, Strojec, Skotnica, Praszka, Zakładowa OSP Neapco, Kowale oraz Przedmość. Ta ostatnia otrzymała fabrycznie nowego Mana za zwycięstwo gminy Praszka w „Bitwie o wozy”, ogólnopolskiej akcji na najlepszą frekwencję w wyborach prezydenckich 2020 roku.

Komendant Przybyła wyliczył sprzęt, o jaki wzbogaciły się jednostki - było go naprawdę dużo. Mówił też o środkach finansowych, jakie na działalność straży przekazywała gmina. Rosły one systematycznie:    z 360.000 w 2016 roku do 860.000 w 2020 roku.

W ostatnich 5 latach druhowie z gminy do akcji wyjeżdżali aż 1058 razy. Najczęściej robiły to jednostki z Praszki (541), Kowali (183), Strojca (157) oraz Przedmościa (99).

Waldemar Przybyła przypomniał też, iż w omawianym okresie 100-lecie obchodziły OSP z Kowali (2018), Wierzbia (2018) oraz Strojca (2019).

Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej złożył Łukasz Bilski, jej przewodniczący. Na koniec zgłosił wniosek o udzielenia absolutorium dla zarządu. I takie on otrzymał.

Z wyborami do Zarządu Miejsko-Gminnego nie było problemów, bowiem wcześniej poszczególne jednostki wybierały przedstawicieli na swoich zebraniach. W ten sposób do władz trafili: Janusz Jarząb, Rafał Juszczak, Błażej Kanas (Praszka), Artur Banatkiewicz, Marian Hombek, Przemysław Komor (Kowale), Amadeusz Rzepka, Artur Pszenica, Leszek Pokorski (Strojec), Mateusz Janicki, Bartłomiej Janas, Tadeusz Pietras (Przedmość), Michał Gierak, Mateusz Nowak (Brzeziny), Łukasz Sieradzki, Dariusz Sieradzki (Gana), Michał Bardelski, Rafał Bardelski (Skotnica), Piotr Jarząbek, Łukasz Jarząbek (Wierzbie), Ryszard Pawlica, Tomasz Płonka (Wygiełdów) oraz Artur Morawiak i Waldemar Jasiński (Neapco).

Do zarządu weszli również, zaproponowani z sali: Jarosław Tkaczyński, Waldemar Przybyła i Teresa Łazik. Władze ukonstytuowały się następująco: prezes - Jarosław Tkaczyński, wiceprezesi - Janusz Jarząb i Piotr Jarząbek, komendant gminny - Waldemar Przybyła, skarbnik - Leszek Pokorski, sekretarz - Teresa Łazik.

Jarosław Tkaczyński podziękował za współpracę druhom z poprzedniej kadencji zarządu (Zygmunt Chwaliński, Antoni Polak, Jerzy Gracz, Henryk Żyta, Marek Białas, Damian Pietras, Łukasz Wicher, Ireneusz Niedźwiecki, Leszek Kukuł).

W skład komisji rewizyjnej weszli: Arkadiusz Koziołek (przewodniczący), Mateusz Wicher (wiceprzewodniczący i Marcin Istek (sekretarz).

Wybrano również dwunastu delegatów na zjazd powiatowy, którymi zostali: Jarosław Tkaczyński, Waldemar Przybyła, Janusz Jarząb, Marian Hombek,    Amadeusz Rzepka, Mateusz Janicki, Michał Gierak, Łukasz Sieradzki, Piotr Jarząbek, Leszek Grygiel, Tomasz Płonka i Waldemar Jasiński. Rekomendację do zarządu powiatowego otrzymali: Jarosław Tkaczyński, Waldemar Przybyła, Janusz Jarząb, Piotr Jarząbek i Marian Hombek.

Starosta Belka komplementował pracę strażaków z gminy Praszka, a każdej jednostce wręczył medal okolicznościowy 100-lecia straży pożarnych w Polsce. Osiągnięć gratulował też st. kpt. Kamil Pęcherz.

Chwilą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną służbę.

Poczęstunek dla uczestników zjazdu przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Pierniczki”.

A.S.

 

Fot. A.S.