Każda osoba w zakresie dostępności urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności
  Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
  Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności".
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności
  W przypadku, gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy.

Druki do pobrania:

Wniosek informujący o braku dostępności:
PDFWniosek informujący o braku dostępności - wersja do druku (542,76KB)
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności - wersja edytowalna (17,85KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności:
PDFWniosek o zapewnienie dostępności - wersja do druku (489,39KB)
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności - wersja edytowalna (19,02KB)

Wnioski oraz skargi należy składać do siedziby Urzędu Miejskiego w Praszce:

 1. dostarczając go osobiście do sekretariatu Urzędu pok. 19;
 2. wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka;
 3. dostarczając elektronicznie poprzez platformę ePUAP na adres: /GminaPraszka/SkrytkaESP załączając wypełniony wniosek lub jego skan