DPP_001234.jpeg

19 czerwca Pani Ewa Leśkiewicz- Sulka zorganizowała w swojej grupie konkurs recytatorski

DPP_001234.jpeg DPP_001236.jpeg

   

 

Cele konkursu:
- -wyrabianie wrażliwości na piękno języka polskiego
- kształtowanie wyrazistej wymowy i przekazanie gotowego tekstu
-pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
- pogłębianie współpracy między przedszkolem a rodzicami
- propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem

DPP_001237.jpeg DPP_001238.jpeg DPP_001239.jpeg