W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Praszka dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Burmistrz Praszki zaprasza rolników z terenu naszej gminy do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).

Rolnicy z terenu gminy Praszka zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, winni złożyć deklarację o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Praszce. Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

Deklaracje można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce i ze strony internetowej Gminy Praszka a dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – pok. nr 5 lub pod tel. 34 35-92-456

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Koszty niekwalifikowane będą pokrywane przez rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Praszce.

W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.

Załączniki:
PDFDeklaracja - wersja do druku (143,94KB)
DOCXDeklaracja - wersja edytowalna (25,76KB)