Informujemy, że w dniu 23-07-2021 r. (piątek) o godz. 17.30 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa oraz
Rady Sołeckiej.