Generalny wykonawca budowy obwodnicy Praszki - firma Mostostal Warszawa poinformował o konieczności wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu spowodowanej montażem belek prefabrykowanych na obiekcie WD-09 zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr DP1911 O w miejscowości Gana.

Prace montażowe zaplanowano od godziny 18.00 w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) do godziny 6.00 w dniu 14 lipca 2021 r. (środa).

Przedmiotowa organizacja ruchu będzie powodować wstrzymania ruchu w obu kierunkach w miejscu budowanego wiaduktu, tj. na trasie drogi powiatowej pomiędzy Praszką a Ganą.

W trakcie przerw w montażu belek będzie dopuszczalny przejazd pojazdów – czas oczekiwania w takim przypadku może wynieść do 30 min.

W imieniu firmy Mostostal Warszawa za utrudnienia przepraszamy.