Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie poinformował o wystąpieniu z dniem 21 czerwca 2021 roku ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w stadzie świń w gospodarstwie położonym w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice.

Mając powyższe na uwadze proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracii z zakresu ASF oraz ograniczenie przemieszczania świń.

Przypominam że podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja) to zwłaszcza:

  • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
  • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
  • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
  • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
  • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
  • zachowanie podstawowych zasad higieny - odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
  • nie uczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, nie wnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
  • nie pożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub Burmistrza Praszki.