Kółko konstrukcyjno-teczniczno-plastyczne... "BOCIANKI"