Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się XXX/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej w Praszce za 2020.pdf (1,99MB)

 7. 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.

  PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce 2020.pdf (2,89MB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok

  PDFprojekt uchwaly - budżet.pdf (515,76KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf (194,37KB)

  PDFObjaśnienia do WPF.pdf (265,14KB)

  PDFWykaz przedsięwzięć WPF-zał.nr 2.pdf (197,66KB)

  PDFZmiany w WPF zał.nr 1.pdf (287,13KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Praszka realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

  PDFprojekt uchwaly - porozumienie międzygminne.pdf (215,42KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

  PDFprojekt uchwaly - OSP.pdf (149,85KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020.

  PDFprojekt uchwaly - Roczny raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020.pdf (605,70KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2020-2024.

  PDFprojekt uchwaly - zabytki.pdf (710,74KB)

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu regulacji drogi gminnej - ul. Słoneczna obręb ewidencyjny Zawisna.

  PDFprojekt uchwaly - ul. Słoneczna.pdf (148,38KB)

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu poszerzenia drogi gminnej - ul. Kolejowa obręb ewidencyjny Kowale.

  PDFprojekt uchwaly - ul. Kolejowa.pdf (165,77KB)

 16. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie jako działka nr 166/14 o powierzchni 0,4470 ha

  PDFprojekt uchwaly - nieruchomość gruntowa Wierzbie.pdf (152,47KB)

 17. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/2 o powierzchni 0,3375 ha

  PDFprojekt uchwaly - nieruchomośc gruntowa Przedmość.pdf (152,82KB)

 18. 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. 19. Sprawy różne.
 20. 20. Zakończenie obrad.