Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z funkcjonowaniem naszego ośrodka.

Jesteśmy placówką wsparcia dziennego, która przeznaczona jest dla osób dorosłych mających trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, zamieszkujących teren powiatu oleskiego, a także powiatów ościennych Działamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są indywidualnie i grupowo, a ich tematyka i poziom dostosowany jest do możliwości i potrzeb psychofizycznych każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a każdy podopieczny może liczyć na pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa. Uczestnicy regularnie biorą udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjno-sportowego. Nasza placówka zapewnia ciepły posiłek oraz transport do ośrodka. Wszystkie zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.  

Obecnie posiadamy wolne miejsca.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Środowiskowym Domu Samopomocy, Gana 28 lub telefonicznego pod numerami telefonów 34 357 69 79 lub 607 643 262.

ulotka-gana-123.jpeg