Od 1 czerwca 2021 roku punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji działające na terenie powiatu oleskiego wracają do stacjonarnej formy świadczenia usług.

W związku z powyższym zostały wprowadzone zasady obowiązujące osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej.

  • Wizyty należy bezwzględnie umawiać wcześniej pod nr tel. 782 356 235 i przychodzić do punktu wyłącznie na umówioną godzinę.
  • Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust.
  • Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się w poczekalni lub używania rękawiczek jednorazowych.
  • Należy zachować dystans co najmniej 2 m.
  • W poczekalni i lokalu, w którym udzielana jest nieodpłatana pomoc prawna, może przebywać tylko osoba korzystająca z tej pomocy (nie przychodzić z osobą towarzyszącą).
  • Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej powinny mieć ze sobą własne przybory do pisania.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie:

http://bip.powiatoleski.pl/3586/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-w-powiecie-oleskim-w-2021-roku.html