Z powodu budowy obwodnicy Praszki, generalny wykonawca prac - firma Mostostal Warszawa zmuszony jest zamknąć fragment drogi gminnej relacji Praszka-Rosochy tj. ul. Rolniczą w Praszce. Przedmiotowa droga będzie zamknięta na czas budowy obiektu mostowego na końcu ul. Rolniczej w Praszce.

Zamknięcie ul. Rolniczej w Praszce nastąpi od dnia 05 maja 2021 roku do odwołania.

Objazd poprowadzony będzie drogą krajową nr 42 przez Praszkę i Strojec, tj. ul. Warszawską w Praszce oraz ul. Częstochowską w Strojcu.

Za wszelkie utrudnienia związane z zamknięciem fragmentu ul. Rolniczej, w imieniu generalnego wykonawcy obwodnicy Praszki bardzo przepraszamy.