OdP_plakatA3.png

W Gminie Praszka w projekcie udział wzięły następujące placówki:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce
Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce
Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Szkoła Podstawowa w Przedmościu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce