I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PT. ,,LAURKA DLA BABCI I DZIADKA"

 

W TYM ROKU NASZE PRZEDSZKOLE POSTANOWIŁO ZORGANIZOWAĆ KONKURS PLASTYCZNY PT. ,,LAURKA DLA BABCI I DZIADKA" 

CELEM KONKURSU BYŁO:

- WZBUDZANIE SZACUNKU DO OSÓB STARSZYCH

-ZACIEŚNIANIE WIĘZI RODZINNYCH

-ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ

-WYZWALANIE TWÓRCZEJ EKSPRESJI I KREATYWNOŚCI

-KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO MYŚLENIA

DPP_8036.jpeg DPP_8049.jpeg DPP_8046.jpeg

    

KOMISJA W SKŁADZIE: BARBARA ADAMSKA, ELŻBIETA KARCZYŃSKA, AGNIESZKA SOBERKA OCENIAŁY PRACE UZWGLĘDNIAJĄC:

-WALORY ESTETYCZNE

-POMYSŁOWOŚĆ

-ORYGINALNOŚĆ

-SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA PRZY WYKONYWANIU PRACY

-MATERIAŁY UŻYTE DO PRACY

 

DO KONKURSU PRZYSTĄPIŁY DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRASZCE, PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STROJCU, PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRASZCE, Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KOWALACH

 

DPP_8062.jpeg DPP_8057.jpeg DPP_8038.jpeg

 

PO BURZLIWYCH NARADACH KOMISJA WYŁONIŁA 4 ZWYCIĘZCÓW:

I MIEJSCE ZAJĘŁA- PAULINA PLACEK Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STROJCU

II MIEJSCE ZAJĄŁ -MIŁOSZ DZIÓB Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRASZCE

III MIEJCSE ZAJĘŁY- ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 I OLIWIA PANEK Z PRZEDSZKOLA W KOWALACH

DPP_8065.jpeg   DPP_8051.jpeg