Kółko konstrukcyjno-teczniczno-plastyczne... Bibuła i BARWY ZIMY