Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 14.30 w trybie online odbędzie się nadzwyczajna XXVI/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. 2. Ustalenie porządku obrad.
  3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki Energia Praszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    PDFProjekt uchwaly - rozwiązanie.sp.Energia.pdf
  4. 4. Zakończenie obrad.