Urząd Miejski w Praszce informuje, że w 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Praszka przy selektywnej zbiórce odpadów wynosi 32,00 zł od każdej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości.

Właścicielowi/zarządcy nieruchomości zostanie dostarczone listownie zawiadomienie o zmianie metody i wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jego nieruchomości.

Opłatę należy uiścić do końca każdego miesiąca.

Opłatę za miesiąc styczeń 2021r. należy uiścić do końca lutego 2021 r.