Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej,  a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Informujemy również, że 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy, dlatego prosimy, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę.

Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.

Załącznik:
DOCOświadczenie (68,50KB)