Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się XXIV/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 17 grudnia 2020 roku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFProjekt uchwały - zmiany WPF na 2020.pdf
  PDFProjekt uchwały - zal 1 - zmiany WPF na 2020.pdf
  PDFProjekt uchwały - Objasnienia - zmiany WPF na 2020.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2020 rok.
  PDFProjekt uchwaly - zmiany budżet 2020.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFProjekt uchwaly - zal 1 - WPF 2021.pdf
  PDFProjekt uchwaly - WPF 2021.pdf
  PDFProjekt uchwaly - zal 2 - WPF 2021.pdf
  PDFProjekt uchwaly - Objaśnienia - WPF 2021.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2021 rok.
  PDFZal 3 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 5 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 6 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal.8a- projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 8b - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 2 - Wydatki - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFProjekt uchwaly - budżet 2021.pdf
  PDFZal 1 - Dochody - projekt uchwały budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 4 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
  PDFZal 7 - projekt uchwaly budżetowej na 2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  PDFProjekt uchwaly - zmiana uchwaly zaciągnięcie kredytu długoterminowego.pdf
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  PDFProjekt uchwaly - zmiana uchwaly w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Praszki do zawarcia niniejszego porozumienia.
  PDFProjekt uchwaly - porozumienie aglomeracja Praszka.pdf
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.