,,Wesołe Skrzaty"

"Mierzenie krokami i stopa za stopą" - uczymy dzieci mierzyć:

stopa za stopą, krokami, łokciem, dłonią, klockiem, patykiem, sznurkiem i miarą krawiecką.

Cele; - rozumienie pomiaru długości - odmierzanie długości krokami, stopa za stopą, - stosowanie pomiarów długości

w sytuacjach życiowych, - porównywanie długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości, - współdziałanie w parach.