GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

"Jesień kolorowa"

Grupa 5 i 6 latków

Miejsce III Zofia Bartela PP nr 2 w Praszce

Miejsce II Marcel Sieradzki PP Gana

Miejsce I Amelia Wojtera PP Gana

Grupa 3 i 4 latków

Miejsce III Hanna Grzebiela PP nr 2 w Praszce

Miejsce II Nikola Dzięcioł PP Gana

Miejsce I Marlena Wicher PP Strojec

Każdy Artysta otrzyma pamiątkowy dyplomy oraz słodki upominek