W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Praszka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2020”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 40 258,58 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 19 540,25 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 419 540,26 zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 1 178,07 zł – środki własne gminy.