,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

W tym roku grupa ,,Poziomki” i ,,Motylki” przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Nauczycielki przeprowadziły zajęcia o emocjach. Jak rozpoznawać emocje, sposoby radzenia sobie

z emocjami, nazywanie swoich emocji, rozpoznawanie emocji u innych.

W kolejnych etapach projekt zakłada przeprowadzenie zajęć o takich emocjach jak: radość, złość, smutek, strach, nieśmiałość.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć: https://www.mac.pl/malymis