Kółko konstrukcyjno-teczniczno-plastyczne

"JESIENNE WITRAŻE"