Numer zadania: 5/2021
Nazwa projektu: Park sportu i rekreacji "Kolonia" w Kowalach
Lokalizacja: Kowale
Skan projektu: PDFProjekt 5/2021 (4,87MB)