Numer zadania: 4/2021
Nazwa projektu: Strefa rekreacyjna z siłownią zewnętrzną w Wierzbiu
Lokalizacja: Wierzbie
Skan projektu: PDFProjekt 4/2021