Numer zadania: 3/2021
Nazwa projektu: Zielony zakątek Praszki
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt 3/2021