Numer zadania: 2/2021
Nazwa projektu: Zagospodarowanie placu nad Wyderką
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt 2/2021