Numer zadania: 1/2021
Nazwa projektu: Budowa altany w Sołeckim Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 1/2021 (1,55MB)