Zajęcia konstrukcyjno-techniczno-plastyczne

Malowanie jesiennych liści   techniką plastyczną pt. ,,Malowanie na cukrze"